ADVIES

Advies betekent volgens mij dat je een klant vertelt wat jij vindt dat hij zou moeten doen. Uiteraard dient een advies juist onderbouwd te zijn en ligt daar een hoop uitzoekwerk aan ten grondslag. Ik ben er echter van overtuigd dat een goed advies feitelijk op één A-4 zou moeten passen. Natuurlijk kan dat niet altijd, maar ik zal bij een advies altijd werken met een managementsummary waarbij helder en begrijpelijk wordt aangegeven wat een klant geadviseerd wordt te doen. Als "bijlage" ontvangt u dan de nadere onderbouwing.

 

Daarnaast kan het zo zijn dat u een discussie heeft met de Belastingdienst. Dat is erg vervelend. U heeft wellicht het gevoel dat u niets fout heeft gedaan, maar toch heeft u een naheffing ontvangen. Ik kan u dan ondersteunen in deze discussie waarbij mijn streven altijd primair is dat we alsnog met de Belastingdienst in overleg tot een bevredigende oplossing komen. Mocht dat niet lukken kunt u altijd nog in bezwaar en later zelfs in (hoger) beroep. Ik heb ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures.